Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

Velstående er storforbrukere av sosiale media

Velståendesegmentet er en svært ettertraktet gruppe for finansinstitusjonene. De har relativt mye midler som potensielt kan finne vei til ulike investeringer, men er en krevende kundegruppe som ofte høye krav til oppfølging.

En studier utført av LinkedIN viser at velstående har en svært høy deltagelse i sosiale media. Hele 87 % av de 40 millioner amerikanere som har mellom $USD 100 000 og $ 1 million i investerbar formue (eksklusiv fast eiendom) har brukt sosiale media siste år. 44 % av de velstående bruker sosiale media i kontakt med sin finansielle tilbyder, mens 34 % bruker innhold som blir delt av finansinstitusjonene.

Tilbydere av finansielle tjenester trenger derfor ikke anses som en forstyrrelse i de velståendes informasjonsinnhenting, men passer derimot svært godt. Dette understøttes av at nesten to av fem bruker sosiale media for å lære mer om finansielle produkter.

Bilde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *