Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

Hvordan vinne tilbake investeringskundenes tillit?

En studie fra 2012 som kartlegger kundenes tillit til ulike bransjer, viser at selskaper som tilbyr investeringsprodukter havner helt på bunnen.

Årsaken til disse selskapenes lave anseelse kan trolig tilskrives flere forhold som salg til kunder som ikke har hatt fått god nok kunnskap om produktene, turbulente finansmarkeder og massiv medieoppmerksomhet.

trust1_2

Så hva kan disse selskapene gjøre for å klatre opp tillitsstigen?

Et grep er å utvikle kommunikasjon som i større grad har verdi for og engasjerer kundene.  Men hvordan gjør man det?

  • Benytt et enkelt språk uten for mye brasjeuttrykk
  • Fokuser på kundenes behov og hvordan du kan hjelpe de
  • Lag fengslende kommunikasjon med god storytelling og andre grep for å gjøre innholdet levende
  • Personifiser innholdet når det er passende

Et hensyn man imidlertid må ta er den strenge reguleringen av markedsføringen som finansbransjen er underlagt. På den annen side er reguleringene mest fokusert på hva som blir sagt, og ikke så mye på hvilken stil man bruker. Uansett så er det en fordel å jobbe tett med compliance og juridisk slik at man ikke opplever å ikke kunne

Et par eksempler på vellykket innholdsmarkedsføring

Credit Suisse`s digitale magasin The Financialist inneholder både nyheter og dybdereportasjer om ulike temaer og trender som driver finansmarkederen og økonomiene. Nettsidens suksess skyldes at den har blitt en legitim formidler av finansielle nyheter i stedet for bankens dårlig skjulte forsøk på å se ut som en.

Sun Life Financials nettside Brighter Life samler ideer om penger, helse og familie. Økonomiinnholdet inkluderer artikler og videoer med tips og verktøy angående personlig økonomi, pensjonsplanlegging og andre temaer. Sun Life har klart å skape et samfunn rettet mot familier, og har inkludert andre temaer som er familier er opptatt av for på den måten øke nedslagsfeltet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *