Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

7 grunner til at finansbransjen bør fortelle flere historier

Historiefortelling er den mest effektive metoden for tilbydere av finansielle tjenester å skaffe seg en plass i folks bevissthet. Gode historier er 22 ganger mer effektivt enn å presentere fakta eller tall alene.

For selskaper som ønsker å rekruttere nye kunder er historiefortelling veien å gå, skriver Financial Marketing News.
 Under finner du syv grunner til hvorfor:

storytelling1

1. Historier er lettere å huske

Har du hørt en god statistikk og synes det har vært vanskelig å gjenfortelle den på et senere tidspunkt? Tenkt så på hvor lett det er å gjenfortelle en historie i stedet. Tall er rasjonelle. Historier er følelser. Og mennesker er følsomme vesener. Derfor sitter historiene bedre.

2. Historier gjør ting mindre skremmende

Temaer rundt finansielle tjenester kan være avskrekkende for mange, og kan få selv høyt utdannede mennesker til å føle seg litt dumme. Historier er tilgjengelige og kan fremme budskap som leserne kan relatere seg til.

3. Historier gjør vanskelige budskap lettere å forstå

Man kan liste opp egenskapene ved sine produkter eller tjenester, men det vil neppe bidra til at aktuelle kunder fatter interesse for akkurat deg. Ved å bruke metaforer eller analogier for å lage gode historier er det større sjanse for at andre forstår hvorfor de bør velge dine tjenester.

4. Historier gjør det oppnåelig

Noen ganger kan finansielle utfordringer virke uoppnåelige. Ved å fortelle historier om andre som har oppnådd suksess, kan man vise at det faktisk er mulig.

5. Historier personliggjør budskapet

Finansielle tjenester skaper sjelden gode og varme følelser hos folk. Men man kan skape empati når man forteller om mennesker som har finansielle utfordringer, og det er mulig å engasjere folk gjennom å fortelle hvordan dine finansielle tjenester bidro til at disse samme menneskene løste sine problemer.

6. Historier overtaler

Tall kan informere deg. Historier kan røre deg. Av og til må man sette seg inn i “kjedelige” finansielle saker og ting. Da kan en god historie gjøre at det er lettere å sette av tiden til dette.

7. Historier er lettere å dele

Finansiell markedsføring kan dele tall, men uten en kontekst, så har ofte disse tallene liten mening. For å gjøre budskapet lettere å overføre, så forteller vi historien om det som ligger rundt tallene.

Oppsummering

Vi mennesker liker historier. Historier kan engasjere oss mer enn kun presentasjon av fakta. Tross alt, når var det sist gang du satt rundt et leirbål og diskuterte et regneark?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *