Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

Norske banker kaster seg på ny markedstrend

I takt med at færre og færre bryr seg om TV-reklamer, avisannonser og web-bannere som popper opp på skjermen, har norske banker fått øynene opp for en ny måte å kommunisere med kundene på.

Ved å lage kommunikasjon som fokuserer på relevant og nyttig innhold i kanaler man selv har kontroll på, håper bankene å skape tettere relasjoner og endre kundeatferden i positiv retning.

ordsky1

Skape verdier for kundene

I november inngikk Nordea samarbeid med kommunikasjonsbyrået Trigger om utvikling av et nytt kommunikasjonskonsept. Gjennom utvikling av kommunikasjon som skal skape verdi for kundene håper Nordea å øke engasjementet rundt temaet personlig økonomi.

– For mange kan temaet personlig økonomi være litt kjedelig å ta tak i, men faktum er at banken kan bidra til å spille en positiv rolle i livet ditt. Våre rådgivere kan gjøre det mulig å bidra til større økonomisk frihet og mer penger til overs. Dette ønsker vi å skape engasjement rundt gjennom en helt ny kommunikasjonstilnærming, sier Unni Strømstad, kommunikasjonssjef i Nordea til Kreativt Forum.

Rett budskap til rett tid

I mars endret den tidligere banken Terra navn til Eika. Eika eies av 79 uavhengige lokalbanker samt OBOS og har et landsdekkende filialnett med 200 filialer og over 1 million kunder. Nå skal den nye merkevaren fylles med innhold og det ved å satse på innhold tilpasset kundene.

– Generelt vil Eika i årene som kommer følge den gjeldende bransjetrenden og få en markant og bevisst dreining fra tradisjonell massekommunikasjon mot én til én og mer segmenterte, relasjonsbaserte budskap, gjerne i kanaler vi i større grad kan prege, sier markedsdirektør Ole Rølvaag i Eika til Kampanje.

– For Eika blir presis, relevant kundekommunikasjon med god timing spesielt avgjørende. I takt med innføring av datavarehus, mer intelligente CRM-løsninger og styrket business intelligence vil også vi satse det meste av markedskronene her, hvor vi vet investeringene vil komme kundene direkte til gode og befeste vår ledende posisjon som lokalbanken tett på kunden, sier Rølvaag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *