Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

“Det nye livet” (aka «pensjon»)

Ved å fokusere mindre på det man forlater og mer på de mulighetene som åpner seg når man slutter å jobbe, kan vi som finansmarkedsførere skape større begeistring om det nye livet.

retirement

Ikke når, men hvordan!

Det første spørsmålet mange finansrådgivere spør om når det gjelder pensjon er: -Når vil du pensjonere deg? Et viktigere spørsmål er imidlertid: -Hvordan vil du bruke tiden din når du slutter å jobbe?

Vil du reise? Vil du jobbe som frivillig for en organisasjon? Vil du fortsatt ha noe inntektsgivende arbeid? Svaret på disse spørsmålene vil nok i større grad bestemme hvorvidt man får en meningsfull tilværelse som pensjonist enn tidspunktet for når man slutter å jobbe.

Pensjonsmarkedsføring uten “pensjon”?

«Pensjon» er et godt innarbeidet begrep som benyttes om tilværelsen man går inn i når man slutter å jobbe. Begrepet benyttes også flittig av bankene og finansforetakene i sin markedsføring av spareprodukter.

Problemet med begreper som pensjon og pensjonist er at de fokuserer for mye på at man ikke lenger er en produktiv eller aktiv del av samfunnet. Mange som kommer til dette punktet i livet vil imidlertid fortsatt føle at de bidrar og gir noe tilbake.

Så hva kan vi finansmarkedsførere gjøre for å skape begeistring?

  • Dreie fokuset fra når man skal pensjonere seg til hvordan man vil bruke tiden sin i «det nye livet»! Tid er vår viktigste aktiva og når man slutter å jobbe vil man få mer av den til å bruke på det man vil. Fokuser derfor på de mulighetene det gir!
  • Bruk mer positivt ladede ord om den nye tilværelsen! Ved å bruke begreper som «det nye livet» eller lignende vil vi kunne skape begeistring og bidra til at kundene i større grad ser frem til denne perioden i livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *