Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

Kundetilfredshet er ikke nok!

Kundetilfredshet er det mest brukte målet bankene bruker for å avdekke om kundene vil forbli lojale og legge igjen mer penger hos oss. Men rasjonelt tilfredse kunder er ikke nok! Man må også få kunder som er emosjonelt engasjerte.

At kundetilfredshet er viktig er det ingen tvil om. Hvis en kunde er fornøyd med banken sin er det større sannsynlighet for at han vil fortsette å bruke banken enn om han er misfornøyd.

Men kundetilfredshet måler i hovedsak kundenes rasjonelle vurdering av banken. Undersøkelser fra Gallup viser at skal man virkelig påvirke kundenes atferd, så må man i tillegg til rasjonell tilfredshet også ha et emosjonelt engasjement hos kundene. Read More

By

Hvilke bedrifter lykkes med innholdsmarkedsføring?

Stadig flere selskaper oppgir at deres innholdsmarkedsføring gir effekt. Men det er store forskjeller på de som lykkes og de som ikke lykkes.  

En undersøkelse gjennomført av Content Marketing Institute og MarketingProfs blant B2B-selskaper i USA viser at 42 % av selskapene sier at innholdsmarkedsføringen deres er effektiv eller veldig effektiv. I fjor var denne andelen på 36 %.

Ser man på hva som kjennetegner de som oppgir at de lykkes kontra de som ikke lykkes er det flere forhold som spiller inn. Read More