Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

Hvilke bedrifter lykkes med innholdsmarkedsføring?

Stadig flere selskaper oppgir at deres innholdsmarkedsføring gir effekt. Men det er store forskjeller på de som lykkes og de som ikke lykkes.  

En undersøkelse gjennomført av Content Marketing Institute og MarketingProfs blant B2B-selskaper i USA viser at 42 % av selskapene sier at innholdsmarkedsføringen deres er effektiv eller veldig effektiv. I fjor var denne andelen på 36 %.

Ser man på hva som kjennetegner de som oppgir at de lykkes kontra de som ikke lykkes er det flere forhold som spiller inn.

Dokumentert strategi

44 % har en dokumentert strategi for innholdsmarkedsføring. De som har en strategi anser seg selv som mer effektive enn de som ikke har en strategi (66 % vs 11 %).  48 % av små B2B-selskap (10-99 ansatte) har en innholdsstrategi, mens 41 % av de store selskapene (over 1 000 ansatte) har det.

Oppsyn med strategien

73 % av selskapene har noen som har oppsyn med innholdsstrategien. Hele 86 % av de mest effektive selskapene har noen med slikt oppsyn mot 46 % av de minst effektive selskapene. Det er en større andel små selskaper enn store selskaper som har noen med oppsyn.

Bruker mange kanaler

De mest effektive selskapene benytter i snitt flere kanaler for innholdsmarkedsføringen enn de minst effektive selskapene. (15 vs 10 kanaler). De mest populære kanalene er sosiale medier (87 %), artikler på egne nettsider (81 %) og elektroniske nyhetsbrev (80 %).

Flere sosiale medier

B2B-selskapene bruker i snitt 6 sosiale medie-plattformer. 91 % av de spurte selskapene bruker LinkedIn, 85 % bruker Twitter mens 81 % bruker Facebook. SlideShare (40 %), Google+ (55 %) og Instagram (22 %) er de mediene som vokser mest fra i fjor.

Bruker mer av budsjettet

I snitt bruker B2B-selskapene 30 % av det totale markedsføringsbudsjettet på innholdsmarkedsføring. De mest effektive selskapene bruker 39 % av budsjettet, mens de minst effektive selskapene bruker 16 %.

Mindre utfordringer med å lage engasjerende innhold

De mest effektive selskapene sier de har lettere for å lage innhold som engasjerer. Mens 35 % av de vellykkede selskapene sier det er utfordrende å lage godt innhold, svarer hele 61 % av de minst vellykkede selskapene det samme. Mangel på tid (69 %) og det å produsere nok innhold (55 %) er de utfordringene som de fleste har.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *