Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

Er bankfilialenes død overdrevet?

Mange har spådd at bankfilialene snart vil tilhøre fortiden. Og sant nok, i takt med at flere bruker nett- og mobilbanken til å utføre banktjenester, så har antall filialer her til lands sunket jevnt og trutt. Men borte blir de nok ikke, bare annerledes.

I 2012 var det til sammen 1127 filialer her til lands, mens det til sammenligning var 1457 filialer i 2000. Det vil si at nesten 1 av 4 bankfilialer er lagt ned siden årtusenskiftet. Ikke så rart kanskje, når over halvparten av kundene som bruker filialen en gang i måneden eller oftere er godt over halvert fra 2002 til 2012.

Denne utviklingen vil nok med stor sannsynlighet fortsette, men blir bankfilialene helt borte?

Antageligvis ikke, men de som blir igjen vil nok i stor grad kjennetegnes av følgende:

Sentralisering

Filialene sentraliseres i større grad ved at mindre lokale kontorer slåss sammen til et større kontor som ligger geografisk sentralt.

Utvidede åpningstider

Filialene vil være åpne på de tidene av døgnet hvor kundene faktisk har tid til å besøke banken.

Kompetanse på rådgivning

Mange kunder ønsker fortsatt å snakke med banken sin om de mer kompliserte tingene som arveplanlegging, større investeringer o.l. og det er derfor viktig at bankene tilbyr kompetanse på disse områdene.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *