Sverre Rype

Blogger om markedsføring og kommunikasjon med fokus på finansielle produkter og tjenester

By

Kundetilfredshet er ikke nok!

Kundetilfredshet er det mest brukte målet bankene bruker for å avdekke om kundene vil forbli lojale og legge igjen mer penger hos oss. Men rasjonelt tilfredse kunder er ikke nok! Man må også få kunder som er emosjonelt engasjerte.

At kundetilfredshet er viktig er det ingen tvil om. Hvis en kunde er fornøyd med banken sin er det større sannsynlighet for at han vil fortsette å bruke banken enn om han er misfornøyd.

Men kundetilfredshet måler i hovedsak kundenes rasjonelle vurdering av banken. Undersøkelser fra Gallup viser at skal man virkelig påvirke kundenes atferd, så må man i tillegg til rasjonell tilfredshet også ha et emosjonelt engasjement hos kundene. Read More

By

Norske banker kaster seg på ny markedstrend

I takt med at færre og færre bryr seg om TV-reklamer, avisannonser og web-bannere som popper opp på skjermen, har norske banker fått øynene opp for en ny måte å kommunisere med kundene på.

Ved å lage kommunikasjon som fokuserer på relevant og nyttig innhold i kanaler man selv har kontroll på, håper bankene å skape tettere relasjoner og endre kundeatferden i positiv retning. Read More

By

7 grunner til at finansbransjen bør fortelle flere historier

Historiefortelling er den mest effektive metoden for tilbydere av finansielle tjenester å skaffe seg en plass i folks bevissthet. Gode historier er 22 ganger mer effektivt enn å presentere fakta eller tall alene.

For selskaper som ønsker å rekruttere nye kunder er historiefortelling veien å gå, skriver Financial Marketing News. Read More