7 grunner til at finansbransjen bør fortelle flere historier

Historiefortelling er den mest effektive metoden for tilbydere av finansielle tjenester å skaffe seg en plass i folks bevissthet. Gode historier er 22 ganger mer effektivt enn å presentere fakta eller tall alene.

For selskaper som ønsker å rekruttere nye kunder er historiefortelling veien å gå, skriver Financial Marketing News. Read More